Hogyan is zajlik a kárrendezés?

Hogyan történik a kárrendezés?

A kárrendezés a kárigény benyújtásával kezdődik, amelyet a kárt okozó felelősségbiztosítójánál kell bejelenteni. Ezt a kárbejelentő lap pontos és szakszerű kitöltésével, valamint a balesettel kapcsolatos dokumentumok csatolásával tehetjük meg. Fel kell sorolni mellékletben, hogy pontosan milyen kára keletkezett a károsult félnek, és ezekre mekkora összegű baleseti kártérítést tart szükségesnek. Mik azok a tételek, amiket mindenképpen fel kell sorolni? Ilyen a gépjárművet ért sérülések, amelyet az úgynevezett gépjármű kárbejelentő nyomtatványon kell feltüntetni. Ezen kívül fontos kitérni az utasokat sérülésekre, elvesztett holmikra, azoknak értékére és beszerzési dátumára. Rögzíteni kell a mentés és szállítás költségeit is, az orvosi ellátás részleteit (gyógyszerek, kezelések költségeit). Magánszemélyek esetében a kieső munkabért, vállalkozó esetében az elmaradt haszon összegét is tételezni kell. Valamint ki kell térni a sérelemdíj összegére is. Minden felsorolt tételt egyenként meg kell indokolni, tehát nem elég a megrongálódott tárgyak értékét bejegyezni. Készüljünk arra, hogy az értéket és a tulajdonjogot általában számlával, kezelési könyvvel is igazolni kell. A végére egy igen vaskos dokumentumunk lesz, számlák, szerződések és értékszámítások csatolásával. Mivel nagyon sok részletre kell kitérni, érdemes szakember közreműködését kérni. Erre azért van szükség, mert a biztosító társaság minden egyes benyújtott dokumentumot alaposan felül fog vizsgálni, mielőtt elindítana bármiféle kártérítést. Ha téves információt vagy megalapozatlan pontot találnak, akkor az elég ahhoz, hogy azt a pontot figyelmen kívül hagyják vagy kisebb összegben térítik meg a vártnál, és a kárrendezés nem fogja megtéríteni a minket ért károkat.

A károsultnak lehetősége van arra, hogy a biztosító által felajánlott kártérítési összeget felülvizsgáltassa. Ennek a feltétel az, hogy a kárfizetéskor ne kössünk egyességet a biztosító társasággal, ugyanis ezzel minden további kárigényünkről automatikusan lemondunk.

Hol kell bejelenteni a kárrendezés igényét?

A kárrendezés igényét vagy a saját, vagy a nekünk kárt okozó biztosító társaságánál kell bejelentenünk. Amennyiben saját hibás, tehát casco károkozás történt a kárrendezés igényét ott kell jeleznünk, ahol szerződésünk van casco biztosításra. Felelősségi kár esetén, vagyis amikor más okozta a kárt, annál a biztosító társaságnál, ahol a felelős kötelező biztosítását kezelik. Ismeretlen gépjármű által okozott káreseményt 30 napon belül a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) Gépjármű Kárrendezési Irodájának kell bejelenteni. Amennyiben a balesetet okozónak nem volt érvényes kötelező felelősségbiztosítása, úgy a bekövetkezett káreseményt 8 napon belül a MABISZ-nál kell bejelenten. Tehát nem mindegy, hogy ki és kinek okozta a kárt, mert minden esetben máshová kell beadni a kárrendezés igényét. Emellett pontosan kell tartani a bejelentési dátumokat is. Vagyis a biztosított 8 napon belül köteles saját biztosító társaságánál a balesetről bejelentést tenni. A károsult 30 napon belül köteles ezt jelenteni. Amennyiben külföldön tartózkodtunk, amikor a károkozás történt, úgy a napokat a külföldről való hazaérkezés időpontjától kell számítani.

Mi történik a kárrendezés igényének bejelentése után?

A bejelentést követő munkanapokon a Kárszakértő jelentkezni fog az általunk megadott telefonszámon. Ekkor lehetőségünk van egyeztetni a szemle helyét és időpontját, amelyhez a későbbiekben pontosan tartanunk is kell magunkat. A kárrendezés előtti kárfelvételkor szükséges lesz a következő dokumentumokat is bemutatnunk:

  • baleseti bejelentő vagy rendőrségi igazolás
  • kárbejelentő nyomtatvány
  • forgalmi engedély fénymásolata
  • vezető jogosítvány fénymásolata
  • gépjármű törzskönyvének fénymásolata
  • cégek esetén az aláírási címpéldány fénymásolatát és a kárügyben eljáró személy részére szóló meghatalmazást

Ezek a dokumentumok bemutatása nagyon fontos a pontos és hiteles adminisztráció és a kártérítési összeg meghatározása szempontjából. Emiatt legyünk körültekintők az összekészítésünknél.

Hogyan történik a kárrendezés, a kárszámítás?

A Kárszakértői szemlét követően elkészíti a kárszámítást és megküldi azt a kárfelvétel fotóival és jegyzőkönyvével együtt az illetékes biztosítótársaság számára. A kárrendezés további folyamata, tehát a jogalap elbírálása, fizetési kötelezettség-vállalás, valamint a kártérítés kifizetése a biztosító társaságok jogosultsága és feladata.

Amennyiben a szakértű úgy ítéli meg, hogy a jármű javítható, vagyis nem totálkáros, akkor a következő két lehetőség merül fel: egyességi kárrendezés vagy számlás kárrendezés. Előbbinél a szakértő javítási összegről készített kalkulációján alapul. Ezt az összeget vagy elfogadjuk, vagy felülvizsgáltatjuk. Amennyiben elfogadjuk, úgy azt a biztosító társaság egyéb bizonylat benyújtása nélkül megtéríti. A számlás verzió esetében a szakértőtől egy jegyzőkönyvet, kalkulációt kapunk, amelyet be kell mutatnunk a javítást végző műhelynél, majd a javítás összegéről kiállított számlát el kell juttatni a biztosító társasághoz. A számfejtés után a biztosító kifizeti a számlán szereplő összeget.

A totálkár azt jelenti, hogy a gépjármű gazdaságosan nem javítható. A kár mértékét ebben az esetben is a kárszakértő határozza meg és juttatja el a biztosító társasághoz. Ebben az esetben a kár összegére vonatkozó információt kizárólag a biztosító társaságok nyújtanak.

Lehetőség van pótszemlére is. Előfordulhat, hogy elsőre nem látható sérülések is történtek, csak az autó bontása után derül fény rájuk. A pótszemle igényt a Biztosítónál vagy a Kárszakértőnél is bejelentheti telefonon, vagy e-mailben.